20.1.2017

Veimartille FK:n hyväksyntä veden-/ vuodonilmaisulaitteeksi

Veimart on saanut FK:n hyväksynnän veden-/ vuodonilmaisulaitteeksi 20.1.2017