Usein kysytyt kysymykset Veimart vuotovahdista

Miten Veimart eroaa muista vuotovahdeista?

Veimart vesivuotovahdissa on patentoitu toimintaperiaate, jonka mukaan magneettiventtiili on lepotilassa kiinni. Se avautuu vasta kun vettä lasketaan. Veimartissa on vuotovahtitoiminnan lisäksi kulutusvahtitoiminta. Se tunnistaa auki jääneet hanat ja vuotavat WC-istuimet. Veimart on aina päällä, sitä ei tarvitse muistaa laittaa päälle ja pois.

Saako vakuutusyhtiöiltä etuja, jos hankkii vuotovahdin?

Kyllä, yleensä vesivuotovahdin käytöstä saa etuja. Käytännöt eri vakuutusyhtiöiden välillä vaihtelevat: osa vakuutusyhtiöistä myöntää suoraan alennuksen vakuutusmaksuista, osa hyvittää omavastuuosuuden, jos vahinko pääsi kuitenkin sattumaan, mutta laite toimi vahinkoa rajoittavalla tavalla. Ota yhteys omaan vakuutusyhtiöösi ja selvitä, mikä käytäntö heillä on!

Voiko Veimartin asentaa mihin asentoon tahansa?

Veimart vuotovahti voidaan asentaa vapaasti mihin asentoon tahansa.

Kummalle puolelle paineenalennusventtiiliä vuotovahti asennetaan?

Veimart kannattaa asentaa heti vesimittarin jälkeen, ennen paineenalennusventtiiliä. Mitä pienempi verkoston paine on, sitä pienempi vesitilavuus jää Veimartin kalvopaisunta-astiaan, ja sitä herkemmin laite menee kuittausta edellyttävään vuodonilmaisutilaan. Verkostossa tulee olla vähintään 3,5 bar paine, jotta laite toimii häiriöttömästi.

Millaisiin kiinteistöihin Veimart on tarkoitettu?

Veimart vuotovahti on suunniteltu omakotitaloihin (tyyppi VM-10), sekä rivi- ja kerrostalohuoneistoihin (tyyppi VM-20), joissa on oma vesimittari sekä liikekiinteistöihin. Veimartin tuloliitin on 3/4" ja lähtöliitin on 22 mm puserrusliitin. Se rajoittaa vuotovahdin käyttöä sellaisissa kohteissa, missä on suuremmat putkikoot. Hyvin pieniä tihkuvuotoja ei pystytä tunnistamaan, jos kiinteistössä ei ole muutaman tunnin pituista ajanjaksoa vuorokaudessa, jolloin ei vettä käytetä.

Mitä Veimartin TESTI-nappi tekee?

Testi-toiminnon avulla magneettiventtiili menee heti kiinni (keltainen merkkivalo palaa, jos vettä ei lasketa). Muutoin joudutaan odottamaan 5 min, jonka jälkeen magneettiventtiili menee kiinni automaattisesti, jos laite ei tunnista enää veden käyttöä. Kun magneettiventtiili on kiinni, vuotojen tunnistus on päällä ja voit halutessasi tehdä tippavuototestin. Avaa hana niin pienelle, että sininen merkkivalo ei pala (tai vilahda). Kun Veimartin kalvopaisuntasäiliö on tyhjentynyt, veden tulo lakkaa kokonaan ja laite edellyttää kuittausta. Huom! Tihkuvuotojen tunnistus menee joka tapauksessa automaattisesti päälle 5 min kuluttua edellisestä tunnistetusta veden käytöstä.

Mitä hyötyä on POISSA-tilasta?

Poissa-tilassa magneettiventtiili on pakotettuna kiinni eikä se voi avautua esimerkiksi putkiliitoksen äkillisesti pettäessä. Tällöin järjestelmän kannalta normaalilta vedenkäytöltä vaikuttava vesivahinko on estetty täydellisesti. Jos Poissa-tilan aikana on tapahtunut putkirikko, järjestelmä edellyttää kuittausta, ennen kuin saadaan vettä.

Mihin tarkoitukseen vuotovahdin maksimiajan asettaminen on?

Monet vesivuotovahingot ovat saaneet alkunsa siitä, että hana tai suihku on jäänyt jostakin syystä auki. Veimart sulkee päävesijohdon, jos yhtäjaksoisen veden virtauksen aika ylittää ohjauskeskuksesta asetetun maksimiajan. Toisaalta maksimiajan tiedostaminen ohjaa säästäväisyyteen vaikkapa suihkun käytössä. Kun hanaa käytetään kiinni, veden virtausajan laskenta alkaa aina alusta.

Mitä tarkoittaa ohjauskeskuksen kannessa oleva lisäaika?

Jos tarvitset poikkeuksellisesti vettä yhtäjaksoisesti pidemmän aikaa kuin keskimmäisestä painikkeesta on asetettu maksimiajaksi, aseta lisäaikapainikkeesta haluamasi aika. Voit asettaa 1…4 h lisäajan, joka lasketaan asetetun maksimivirtausajan päälle. Voit vaikka jättää yöksi sadettimen päälle ja mennä nukkumaan. Veimart sulkee pääventtiilin, kun maksimivirtausaika + lisäaika on mennyt umpeen.

Miksi Veimart vaatii kuittausta, vaikka ei ole tiedossa vuotoa?

Ei kannata hätääntyä, jos kuittaustarve esiintyy epäsäännöllisen harvoin. Syitä kuittaustarpeeseen voi olla tihkuvuodon lisäksi useitakin. Esimerkiksi:

 1. Hana on avattu hyvin pienellä virtauksella.
 2. Käyttövesiverkostossa on ilmaa. Käyttöönotossa täytyy olla huolellinen verkoston ilmaamisen kanssa. Ilma pitää päästää pois kaikista vesipisteistä. Esimerkiksi vesiposti jää helposti ilmaamatta. Myös keskeneräisissä taloissa saattaa olla verkostossa ilmaa sellaisissa putkiston osissa, mitkä on tulpattu.
 3. Joskus syy vuotovahtitoiminnan laukeamiselle voi olla virheellisesti toimivassa käyttövesiprosessissa. Esimerkiksi varaajakytkennässä yksisuuntaventtiili saattaa joko puuttua kokonaan, yksisuuntaventtiili voi vuotaa läpi tai se on kytketty väärään kohtaan.
 4. Tietyt pesukonemallit, jotka käyttävät hyvin vähän vettä kuivauksen aikana, saattavat aiheuttaa kuittaustarpeen.

Jos kuittaustarve toistuu säännöllisesti, täytyy selvittää syy siihen.

Miten tunnistaa WC-laitteiden vuodot?

 1. WC-laitteen pohjatiivisteen vuodon saa selville laittamalla vessapaperia takaseinämään. Jos paperi kastuu, se on merkki pohjatiivisteen vuotamisesta. Kun vuoto on vähäistä, pysyy Veimartin magneettiventtiili kiinni ja paisunta-astia tyhjenee hiljalleen. Vettä saadaan jälleen, kun painetaan ohjauskeskuksen kuittauspainiketta. Vaihda pohjatiiviste.

 2. WC-säiliön sisällä oleva tulopuolen sulkuventtiili voi vuotaa tai huuhtelunappi voi jäädä pohjaan. Jos vuotoa on reilusti, vedentulo katkeaa, koska jatkuvalle virtaukselle asetettu maksimiaika ylittyy. Ohjauskeskuksessa olevan kuittauspainikkeen sekä maksimiaika-painikkeen minuuttimäärää ilmaiseva valo vilkkuu tämän merkiksi. Kuittauksen jälkeen vettä tulee taas normaalisti.

Jos sulkuventtiili vuotaa vain vähän, Veimart tulkitsee vuodon tihkuvuodoksi. Ohjauskeskuksen kuittauspainiketta painamalla (vaikka siinä ei pala valo) saadaan taas vettä.
Vaihda viallinen sulkuventtiili tai koko WC-istuin.

Milloin on syytä epäillä tihkuvuotoa?

Vesivuotovahti ilmaisee tihkuvuodon estämällä veden käytön, eli hanasta ei tule vettä. Käyttäjän täytyy tällöin painaa kuittauspainiketta, jolloin vettä taas tulee.

Mistä vesivuotoa kannattaa etsiä ja miten voin varmistua todellisesta vuodosta?

Aluksi kannattaa tarkistaa WC-istuimet. Jos pohjaventtiili vuotaa, voi WC-istuimen säiliö täyttyä pienellä virtauksella koko ajan. Laita vessapaperia WC-istuimen takaseinämään, jolloin paljastuu mahdollinen vuoto, jos se kastuu hetken kuluttua. Tyypillisiä vuotokohtia ovat myös pesukoneiden letkuliitokset, vuotavat hanat ja vanhat putkistot yleeensäkin. Myös käyttövesiverkoston varoventtiili voi vuotaa.

Jos putkistoon on asennettu painemittari käyttövesiverkostoon, sitä seuraamalla voi myös todeta mahdollisen vuodon olemassaolon. Sulje päävesiventtiili ja seuraa mahdollista paineen alentumista (tällöin ei tietenkään saa laskea vettä).

Tihkuvuototestin voi tehdä myös ilman painemittaria seuraavalla tavalla:

 1. Paina vuotovahdin kuittauspainiketta (paisunta-astia täyttyy).
 2. Sulje pääsulku (ennen Veimartia).
 3. Laske hanasta kylmältä puolelta vettä mitta-astiaan niin kauan kuin sitä tulee. Kirjaa vesimäärä ylös.
 4. Avaa pääsulku. Laske vettä hanoista niin kauan, että vesi juoksee normaalisti ja sulje hanat.
 5. Sulje pääsulku. Odota esimerkiksi 1 tunti (vettä ei saa tuolloin käyttää).
 6. Laske hanasta kylmältä puolelta vettä niin kauan kuin sitä tulee. Jos vettä tulee vähemmän kuin edellisellä kerralla (kohta 3), jossakin on vuoto.

Voiko vuotovahdin asentaa itse?

Sähköasennusten puolesta asennuksen voi tehdä kuka tahansa, koska laite toimii pistorasiaan työnnettävän teholähteen (24VDC) avulla. Kaikki kytkennät ovat pistokeliittimillä. Putkitöihin kannattaa pyytää alan ammattilainen!

Mitä vesivuotovahdille tapahtuu, jos on sähkökatkos?

Magneettiventtiili on jännitteettömänä kiinni. Sen vuoksi vettä ei tule hanasta sähkökatkon aikana ellei Veimartin rungossa olevaa ohitusventtiiliä käännetä ohitusasentoon.

Veimart säilyttää kaikki asetukset muistissa sähkökatkoksen ajan.

Miten Veimart vesivahtia huolletaan?

Kaikki sähkökytkennät ovat pistokeliittimillä, jolloin vikaantunut osa voidaan vaihtaa helposti. Huoltopalvelut voi tehdä lähin LVIS-liike. Huoltoa vaativissa tilanteissa voi olla myös yhteydessä asiakaspalveluumme.

Voiko vuotovahdin eristekopan jättää asentamatta, jos se ei mahdu?

Eristekopalla on kaksi merkitystä. Se on kuljetuspakkauksen suoja sekä eristys kylmän veden hikoilua (kondenssivesi) vastaan. Eristekoppa ei ole yleensä välttämätön; se voidaan jättää pois, jos asennuskohteessa ei ole riittävästi tilaa eikä kondensoitumisesta aiheudu ongelmia.

Voiko vuotovahti tulkita varoventtiilin toiminnan vuodoksi ja katkaista vedentulon?

Varoventtiili päästää veden lämpölaajenemisesta aiheutuvan ylipaineen pois. Tämä on normaalia toimintaa, johon vuotovahti ei puutu. Jos varoventtiili on rikki (vuotaa läpi), voi pieni täyttövirtaus aiheuttaa vuotovahdin paisunta-astian tyhjenemisen (tihkuvuodon tunnistus), jolloin vuotovahti vaatii kuittauksen. Korjaa varoventtiili, jolloin ongelma poistuu.

Voiko Veimartia käyttää omakaivo-ratkaisuissa (vesiautomaatin kanssa)?

Kyllä voi, mutta tällöin pitää varmistaa, että myös alapaine eli pumpun käynnistyspaine on riittävä (vähintään n. 3,5 bar). Liian pienellä paineella Veimart saattaa katkaista veden tulon yliherkästi johtuen liian pienestä kalvopaisunta-astian toiminta-alueesta.

Voiko Veimartiin kytkeä vuotoantureita?

Kyllä voi. Veimartiin on saatavissa lisävarusteena pinnalle liimattavia liuska- tai teippiantureita. Näiden avulla vuotovalvontaa voidaan laajentaa myös viemäriverkoston puolelle (esim. pesukoneiden poistoletkuvuodot). Kun vuotoanturi tunnistaa vettä, se aiheuttaa hälytyksen ja vedentulon auomaattisen katkeamisen. Anturi täytyy kuivata ja sen jälkeen hälytys kuitata, jolloin saadaan taas vettä.

Liuska- ja teippianturit kytketään langattomasti RFB-laajennusyksikön ja lähetinyksikön RFT kautta Veimart-vuotovahtiin. Jos käytetään pelkästään langallista kytkentää, tällöin käytetään VMEX-10 laajennusyksikköä.

Miten vuotovahti toimii yösähköllä lämmitettävän varaajan kanssa?

Yösähköllä lämmittävissä varaajaratkaisuissa on ominaista, että varaaja päivän aikana jäähtyessään ottaa hieman vettä, koska lämpötilan laskiessa varaajassa olevan veden tilavuus pienenee. Joissakin harvoissa tapauksissa vuotovahti saattaa tulkita tämän pienen virtauksen vuodoksi ja vaatia kuittauksen. Ongelmia voi ilmetä silloin, jos kyseessä on vanha, huonosti eristetty varaaja (suurempi jäähtyminen) ja kukaan ei käytä vettä päivän aikana, jolloin vesivuotovahdin paisunta-astia pääsee tyhjenemään.

Näissäkin tapauksissa oikeat vuodot paljastuvat kuitenkin yön aikana: jos kuittaustarvetta alkaa esiintymään edellisen lisäksi myös aamuisin, on kyseessä mitä todennäköisimmin vuoto.

Onko Veimart-mobiilisovellusta iOS-puhelimiin?

Valitettavasti ei ole saatavana. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että Veimart toimii täysin itsenäisesti, ilman, että sitä pitäisi "käyttää".

Voiko Veimartia ohjata internetin kautta?

Veimartia ei voi ohjata suoraan internetin kautta. Vuototilanteessa Veimart toimii itsenäisesti estäen vesivahingon pitämällä magneettiventtiilin suljettuna. Kuittaus kannattaa tehdä vasta paikan päällä, kun voi todeta, mistä on kysymys.

Ainut peruste internet-pohjaiselle etäohjaukselle on poissa-tilan asettaminen päälle, jos vaikkapa lomalle lähtiessä on unohtanut painaa Veimartin poissa-nappia. Siinä tilanteessa internetin yli tapahtuvasta ohjauksesta on hyötyä.
Tämän voi toteuttaa näppärästi ja edullisesti monista kaupoista saatavilla etäohjattavilla pistorasioilla, jotka toimivat langattomassa lähiverkossa tai etänä internetyhteyden kautta. Kun pistorasia ohjataan jännitteettömäksi, Veimart pitää magneettiventtiilin kiinni, ja kaikenlainen vedenkäyttö on estetty. Esimerkiksi Kasa Smart Wi-Fi Plug on tähän tarkoitukseen sopiva edullinen ja toimintavarma tuote, jonka käyttö on helppoa. Puhelimeen ladattavaan sovellukseen voi laittaa laitteen nimeksi vaikkapa VEIMART. Laite maksaa alle 30 eur (Verkkokauppa.com).