Usein kysytyt kysymykset

Saako vakuutusyhtiöiltä etuja, jos hankkii Veimartin?

Kyllä, yleensä saa. Käytännöt eri vakuutusyhtiöiden välillä vaihtelevat: Osa vakuutusyhtiöistä myöntää suoraan alennuksen vakuutusmaksuista, osa hyvittää omavastuuosuuden, jos vahinko pääsi kuitenkin sattumaan, mutta laite toimi vahinkoa rajoittavalla tavalla. Ota yhteys omaan vakuutusyhtiöösi ja selvitä, mikä on käytäntö!

Voiko Veimartin asentaa mihin asentoon tahansa?

Veimart voidaan asentaa vapaasti mihin asentoon tahansa.

Kummalle puolelle paineenalennusventtiiliä Veimart asennetaan?

Veimart kannattaa asentaa heti vesimittarin jälkeen, ennen paineenalennusventtiiliä. Mitä pienempi verkoston paine on, sitä pienempi vesitilavuus jää Veimartin kalvopaisunta-astiaan, ja sitä herkemmin laite menee kuittausta edellyttävään vuodonilmaisutilaan. Verkostossa tulee olla vähintään 3,5 bar paine, jotta laite toimii häiriöttömästi.

Millaisiin kiinteistöihin Veimart on tarkoitettu?

Omakotitaloihin, rivi- ja kerrostalohuoneistoihin, joissa on oma vesimittari sekä liikekiinteistöihin. Hyvin pieniä tihkuvuotoja ei pystytä tunnistamaan, jos kiinteistössä ei ole muutaman tunnin pituista ajanjaksoa vuorokaudessa, jolloin ei vettä käytetä.

Mikä tarkoitus on TESTI-napilla?

Testi-toiminnon avulla magneettiventtiili menee heti kiinni (keltainen merkkivalo palaa, jos vettä ei lasketa). Muutoin joudutaan odottamaan 10 minuuttia, jonka jälkeen magneettiventtiili menee kiinni automaattisesti, jos laite ei tunnista enää veden käyttöä. Kun magneettiventtiili on kiinni, vuotojen tunnistus on päällä ja voit halutessasi tehdä tippavuototestin. Avaa hana niin pienelle, että sininen merkkivalo ei pala (tai vilahda). Kun Veimartin kalvopaisuntasäiliö on tyhjentynyt, veden tulo lakkaa kokonaan ja laite edellyttää kuittausta. Huom! Tihkuvuotojen tunnistus menee joka tapauksessa automaattisesti päälle 10 minuutin kuluttua edellisestä tunnistetusta veden käytöstä.

Mitä hyötyä on POISSA-tilasta?

Poissa-tilassa magneettiventtiili on pakotettuna kiinni eikä se voi avautua esimerkiksi putkiliitoksen äkillisesti pettäessä. Tällöin järjestelmän kannalta normaalilta vedenkäytöltä vaikuttava vesivahinko on estetty täydellisesti. Jos Poissa-tilan aikana on tapahtunut vesivuoto, järjestelmä edellyttää kuittausta ennen kuin saadaan vettä!

Mihin tarkoitukseen maksimiajan asettaminen on ajateltu?

Monet vesivuotovahingot ovat saaneet alkunsa siitä, että hana/suihku on jäänyt jostakin syystä auki. Veimart sulkee päävesijohdon, jos yhtäjaksoisen veden virtauksen aika ylittää ohjauskeskuksesta asetetun maksimiajan. Toisaalta maksimiajan tiedostaminen ohjaa säästäväisyyteen vaikkapa suihkun käytössä. Kun hanaa käytetään kiinni, veden virtausajan laskenta alkaa aina alusta.

Mitä tarkoittaa ohjauskeskuksen kannessa oleva lisäaika?

Jos tarvitset poikkeuksellisesti vettä yhtäjaksoisesti pidemmän aikaa, kuin keskimmäisestä painikkeesta on asetettu maksimiajaksi, aseta lisäaikapainikkeesta haluamasi aika. Voit asettaa 1…4 h lisäajan, joka lasketaan asetetun maksimivirtausajan päälle. Voit vaikka jättää yöksi sadettimen päälle ja mennä nukkumaan. Veimart sulkee pääventtiilin, kun maksimivirtausaika + lisäaika on mennyt umpeen.

Voinko itse aiheuttaa vahingossa vuotovahdin laukeamisen, jolloin veden tulo lakkaa?

Todennäköisesti et! Sinun pitäisi avata hana niin pienellä virtauksella, joka ei käytännössä ole mahdollista.

Uusimmassa ohjelmaversiossa (2.0 alkaen) tippavuotojen tunnistus alkaa vasta 10 minuutin kuluttua siitä hetkestä, kun Veimart ei enää tunnista veden käyttöä (sininen merkkivalo ei enää pala tai vilku). Tippavuotojen tunnistus on päällä, kun testi-painikkeen päällä oleva keltainen merkkivalo palaa.

Miksi Veimart vaatii kuittausta, vaikka ei ole tiedossa vuotoa?

Käyttöönotossa täytyy olla huolellinen verkoston ilmaamisen kanssa. Ilma pitää päästää pois kaikista vesipisteistä. Esimerkiksi vesiposti jää helposti ilmaamatta.
Myös keskeneräisissä taloissa saattaa olla verkostossa ilmaa sellaisissa putkiston osissa, mitkä on tulpattu.

Verkostoon jäänyt ilmatasku aiheuttaa pienillä hanan avaamisilla vastavirtauksen verkostossa, ja Veimart ei välttämättä kykene tunnistamaan enää hanan avaamista riittävän luotettavasti.

Saako kuka tahansa asentaa Veimartin?

Sähköasennusten puolesta asennuksen voi tehdä kuka tahansa, koska laite toimii pistorasiaan työnnettävän teholähteen (24VDC) avulla. Kaikki kytkennät ovat pistokeliittimillä. Putkitöihin kannattaa pyytää alan ammattilainen!

Mistä tiedän, että on syytä epäillä tihkuvuotoa?

Veimart ilmaisee tihkuvuodon konkreettisella tavalla, hanasta ei tule vettä. Käyttäjän täytyy tällöin painaa kuittauspainiketta, jolloin vettä taas tulee.

Miten vuotokohdan saa parhaiten selville?

Aluksi kannattaa tarkistaa WC-istuimet. Jos pohjaventtiili vuotaa, voi WC-istuimen säiliö täyttyä pienellä virtauksella koko ajan. Laita vessapaperia WC-istuimen seinämään, jolloin paljastuu mahdollinen vuoto, jos se kastuu hetken kuluttua. Tyypillisiä vuotokohtia ovat pesukoneiden letkuliitokset, vuotavat hanat ja vanhat putkistot yleeensäkin. Myös käyttövesiverkoston varoventtiili voi vuotaa. Jos putkistoon on asennettu painemittari käyttövesiverkostoon, sitä seuraamalla voi myös todeta mahdollisen vuodon olemassaolon. Sulje päävesiventtiili ja seuraa mahdollista paineen alentumista (tällöin ei tietenkään saa laskea vettä).

Mitä tapahtuu sähkökatkon sattuessa?

Veimart toimii myös sähkökatkon aikana, koska se pitää jännitteettömänä magneettiventtiiliä kiinni. Jos tarvitaan vettä sähkökatkon aikana, täytyy käydä kääntämässä ohitusventtiili auki-asentoon. Auki-asennossa venttiilin käsikahva on rungon suuntaisesti. Muista kääntää se sähkökatkon jälkeen takaisin kiinni-asentoon, jolloin vuotovahtitoiminta jatkuu.

Säilyttääkö Veimart asetukset muistissa, jos tapahtuu sähkökatkos?

Kyllä säilyttää.

Miten huolto on järjestetty?

Kaikki sähkökytkennät ovat pistokeliittimillä, jolloin vikaantunut osa voidaan vaihtaa helposti. Huoltopalvelut voi tehdä lähin LVIS-liike.

Voiko eristekopan jättää asentamatta, jos se ei mahdu?

Eristekopalla on kaksi merkitystä. Se on kuljetuspakkauksen suoja sekä eristys kylmän veden hikoilua (kondenssivesi) vastaan. Eristekoppa ei ole yleensä välttämätön; se voidaan jättää pois, jos asennuskohteessa ei ole riittävästi tilaa eikä kondensoitumista tapahdu tai se ei aiheuta ongelmia.

Voiko Veimart tulkita varoventtiilin toiminnan vuodoksi ja katkaista vedentulon?

Varoventtiili päästää veden lämpölaajenemisesta aiheutuvan ylipaineen pois. Tämä on normaalia toimintaa, johon Veimart ei puutu. Jos varoventtiili on rikki (vuotaa läpi), voi pieni täyttövirtaus aiheuttaa vuotovahdin paisunta-astian tyhjenemisen (tihkuvuodon tunnistus), jolloin Veimart vaatii kuittauksen. Korjaa varoventtiili, jolloin ongelma poistuu.

Voiko Veimarttia käyttää oma-kaivoratkaisuissa (vesiautomaatin kanssa)?

Kyllä voi, mutta tällöin pitää varmistaa, että myös alapaine eli pumpun käynnistyspaine on riittävä (vähintään n. 3,5 bar). Liian pienellä paineella Veimart saattaa katkaista veden tulon yliherkästi johtuen liian pienestä kalvopaisunta-astian toiminta-alueesta.

Voiko Veimarttiin kytkeä vuotoantureita?

Kyllä voi. Veimarttiin on saatavissa lisävarusteena pinnalle liimattavia liuska- tai teippiantureita. Näiden avulla vuotovalvontaa voidaan laajentaa myös viemäriverkoston puolelle (esim. pesukoneiden poistoletkuvuodot).

Liuska- ja teippianturit kytketään langallisesti VMEX-10 -laajennusyksikön kautta Veimart-vuotovahtiin.

Miten Veimart toimii yösähköllä lämmitettävän varaajan kanssa?

Yösähköllä lämmittävissä varaajaratkaisuissa on ominaista, että varaaja päivän aikana jäähtyessään ottaa hieman vettä, koska lämpötilan laskiessa varaajassa olevan veden tilavuus pienenee. Joissakin harvoissa tapauksissa Veimart saattaa tulkita tämän pienen virtauksen vuodoksi ja vaatia kuittauksen. Ongelmia voi ilmetä silloin, jos kyseessä on vanha, huonosti eristetty varaaja (suurempi jäähtyminen) ja kukaan ei käytä vettä päivän aikana, jolloin Veimartin paisunta-astia pääsee tyhjenemään.

Näissäkin tapauksissa oikeat vuodot paljastuvat kuitenkin yön aikana: Jos kuittaustarvetta alkaa esiintymään edellisen lisäksi myös aamuisin, on kyseessä mitä todennäköisimmin vuoto!

Miten Veimart eroaa muista vuotovahdeista?

Veimartissa on patentoitu toimintaperiaate, jonka mukaan magneettiventtiili on lepotilassa kiinni. Se avautuu vasta kun vettä lasketaan. Veimartissa on vuotovahtitoiminnan lisäksi kulutusvahtitoiminta. Se tunnistaa auki jääneet hanat ja vuotavat WC-istuimet. Veimart on aina päällä, sitä ei tarvitse muistaa laittaa päälle ja pois.